U bent hier: Home / Tot uw dienst / Openbare ruimte / Lopende werven

Lopende werven

De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. De gemeente voert op het vlak van openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden, dit alles in samenspraak met de nutsvoorzieningsbedrijven.

J. Lahayestraat

Heraanleg wijk

Met het oog op meer comfort en veiligheid voor de buurtbewoners, startten de MIVB, Sibelga, Vivaqua en de gemeente in juni met de renovatie van de J. Lahayestraat, tussen de de Smet de Naeyerlaan en de Prudent Bolslaan. Onder meer de vernieuwingvan de riolering en de tramsporen ende heraanleg van de weg, staan op het programma.

  • Vanaf 8 juli zal het verkeer in de Jules Lahayestraat enkel richting Brussel-Stad moge-lijk zijn
  • Vanaf augustus zal de straat volledigafgesloten zijn
  • Het plaatselijk verkeer blijft mogelijke in functie van de voortgang van de werken
  • De parking van Lojega blijft zonder onderbreking toegankelijk
  • Trams 62 en 93 zullen vanaf 8 juli niet langer door de straat rijden, en dat tot mei 2020. Beide lijnen zullen beperkt worden tot dehalte Bockstael.
  • De reizigers van en naar Stadion kunnen blijven rekenen op tram 51.
  • Tussen de haltes Bockstael en Brugmann Ziekenhuis zal een T-bus rijden.

Meer info over deze werken: www.mivb.be - 0800.21.640 - anne-marie.eelen@stib.brussels

Pannenhuisplein

Heraanleg

Momenteel wordt het Pannenhuisplein volledig heraangelegd. Deze werken zouden tegen midden december achter de rug moeten zijn. Tijdens de hele duur van de werken zal het autoverkeer onderbroken zijn. Het plein blijft wel toegankelijk voor voetgangers.

C. Hoornartstraat

Heraanleg

Momenteel wordt de C. Hoornaertstraat volledig heraangelegd. Deze werken zullen duren tot eind januari 2020.

E. Masoinlaan

Heraanleg voetpad en vernieuwing openbare verlichting

In november start Sibelga met de ver-nieuwing van de openbare verlichtingin de E. Masoinlaan. Na afloop van dezewerken start de gemeente met de her-aanleg  van  het  voetpad  aan  de  kantvan het ziekenhuis. Het einde van dezewerf is voorzien voor april 2020.

P. Timmermansstraat

Heraanleg

Na de vernieuwing van de privéaansluitingen op het waterdistributienet in de Timmermansstraat, start de gemeente met devolledige heraanleg van de straat. Het einde van de werken is voorzien voor eind dit jaar. In functie van de planning van de werken zal het autoverkeer in de straat verboden zijn.

J.J. Crocqlaan

Heraanleg

Na de vernieuwing van de installaties van Sibelga en Vivaqua en de aanleg van twee nieuwe bushaltes door de MIVB, is de gemeente begonnen met de heraanleg van de fiets- en voetpaden in de J.J. Crocqlaan, tussen de twee rotondes. Tijdens de werken blijft de straat bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Tram 9

Dikke Beuklaan

Meer info over deze werken: www.tram9.brussels - www.mivb.be - 0800.94.001 (van 9u tot 12u)

Compensatievergoeding

De inkomenscompensatievergoeding is een federale vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbare domein. Voor meer informatie over deze vergoeding en de stappen die u moet ondernemen om een steunaanvraag in te dienen, kan u terecht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Afvalophaling

Door bepaalde werven kunnen de vrachtwagens van Net Brussel sommige straten moeilijk of niet bereiken voor de ophaling van de vuilniszakken. Indien dit het geval is voor uw straat, moet u uw vuilniszakken deponeren op de hoek van de straat, tijdens dezelfde uren als gewoonlijk, tijdens de duur van de werken. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Net Brussel op 0800.971.81.

Parkeerkaart ‘werken’

Bewoners van die geen toegang hebben tot hun garage gedurende werven en niet over een bewonerskaart beschikken, kunnen een parkeerkaart ‘werken’ aanvragen. Met deze kaart kunnen ze gedurende de werken parkeren in hun sector. Meer info: Parking.brussels - 0800.35.678.

Handicap en beperkte mobiliteit

Mocht u tijdens deze werken problemen ondervinden om uw woning te bereiken, neem dan contact op met de dienst Stadsaanleg op het nummer 02.423.13.93.