U bent hier: Home / Tot uw dienst / Openbare ruimte / Lopende werven

Lopende werven

De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. De gemeente voert op het vlak van openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden, dit alles in samenspraak met de nutsvoorzieningsbedrijven.

J. Lahayestraat

Heraanleg wijk

Met het oog op meer comfort en veiligheid voor de buurtbewoners, startten de MIVB, Sibelga, Vivaqua en de gemeente in juni met de renovatie van de J. Lahayestraat, tussen de de Smet de Naeyerlaan en de Prudent Bolslaan. Onder meer de vernieuwing van de riolering en de tramsporen en de heraanleg van de weg, staan op het programma.

  • Vanaf 8 juli zal het verkeer in de Jules Lahayestraat enkel richting Brussel-Stad mogelijk zijn
  • Vanaf augustus zal de straat volledig afgesloten zijn
  • Het plaatselijk verkeer blijft mogelijke in functie van de voortgang van de werken
  • De parking van Lojega blijft zonder onderbreking toegankelijk
  • Trams 62 en 93 zullen vanaf 8 juli niet langer door de straat rijden, en dat tot mei 2020. Beide lijnen zullen beperkt worden tot de halte Bockstael.
  • De reizigers van en naar Stadion kunnen blijven rekenen op tram 51.
  • Tussen de haltes Bockstael en Brugmann Ziekenhuis zal een T-bus rijden.

Meer info over deze werken: www.mivb.be - 0800.21.640 - anne-marie.eelen@stib.brussels

Pannenhuisplein

Heraanleg

Momenteel wordt het Pannenhuisplein volledig heraangelegd en getransformeerd van een rotonde tot een plein. Deze heraanleg zou in de loop van de maand december achter de rug moeten zijn en zal gevolgd worden door een officiële inhuldiging.

C. Hoornartstraat

Heraanleg

Momenteel wordt de C. Hoornaertstraat volledig heraangelegd. Deze werken zouden in de loop van de maand december achter de rug moeten zijn.

E. Masoinlaan

Heraanleg voetpad en vernieuwing openbare verlichting

Sibelga start met de vernieuwing van de openbare verlichtingin de E. Masoinlaan. Na afloop van deze werken start de gemeente met de heraanleg  van  het  voetpad  aan  de  kant van het ziekenhuis. Het einde van deze werf is voorzien voor april 2020.

J.J. Crocqlaan

Heraanleg

Momenteel is de tweede fase van de heraanleg van de fiets- en voetpaden in de J.J. Crocqlaan, tussen de twee rotondes, aan de gang. In een derde fase worden de toegangen tot de spoedafdeling van het Brugmannziekenhuis aangepakt. Deze fase zal duren tot eind december. Tijdens de werken blijft de straat bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Tram 9

Dikke Beuklaan

Meer info over deze werken: www.tram9.brussels - www.mivb.be - 0800.94.001 (van 9u tot 12u)

Compensatievergoeding

De inkomenscompensatievergoeding is een federale vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbare domein. Voor meer informatie over deze vergoeding en de stappen die u moet ondernemen om een steunaanvraag in te dienen, kan u terecht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Afvalophaling

Door bepaalde werven kunnen de vrachtwagens van Net Brussel sommige straten moeilijk of niet bereiken voor de ophaling van de vuilniszakken. Indien dit het geval is voor uw straat, moet u uw vuilniszakken deponeren op de hoek van de straat, tijdens dezelfde uren als gewoonlijk, tijdens de duur van de werken. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Net Brussel op 0800.971.81.

Parkeerkaart ‘werken’

Bewoners van die geen toegang hebben tot hun garage gedurende werven en niet over een bewonerskaart beschikken, kunnen een parkeerkaart ‘werken’ aanvragen. Met deze kaart kunnen ze gedurende de werken parkeren in hun sector. Meer info: Parking.brussels - 0800.35.678.

Handicap en beperkte mobiliteit

Mocht u tijdens deze werken problemen ondervinden om uw woning te bereiken, neem dan contact op met de dienst Stadsaanleg op het nummer 02.423.13.93.