You are here: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Rijbewijs

Rijbewijs

Als u zich op de openbare weg begeeft met een motorvoertuig moet u hiervoor een geldig rijbewijs hebben. Opgelet! Op maandag 26 juni 2017 kunnen er geen rijbewijzen aangevraagd of afgehaald worden omwille van een update van het informatica systeem van de FOD Mobiliteit en vervoer .

Er bestaan verschillende types rijbewijzen:

Rijbewijs

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum
 • voorlopig rijbewijs of annex 4
 • 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond
 • 28,60 € voor normale procedure (5 dagen)

Internationaal rijbewijs

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • rijbewijs
 • 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond
 • 28,60 €

Inwisselen Belgisch rijbewijs (oud model) voor Europees rijbewijs

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • oud Belgisch rijbewijs (oud model)
 • 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond
 • medisch attest voor categorie C en D en eventueel rijbewijs categorie B
 • 28,60 €

Inwisselen internationaal rijbewijs voor Europees rijbewijs

(Wachttijd van 8 tot 12 weken voor niet-Europees rijbewijs)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • internationaal
 • 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond
 • 28,60 €

Voorlopig rijbewijs van 18 maanden (categorieën B en E)

(Categorie B: 20 uur praktische rijles gevolgd bij een erkende rijschool)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum
 • attest van de gevolgde opleiding afgeleverd door de rijschool
 • 1 kleurenpasfoto's met witte achtergrond
 • 28,60 €

In geval van diefstal of verlies:

 • identiteitskaart
 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond
 • 28,60 €

Voorlopig rijbewijs van 36 maanden (categorieën B en BE)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum
 • aanwezigheid van 1 of 2 begeleiders
 • 1 kleurenpasfoto's met witte achtergrond
 • 28,60 €

In geval van diefstal of verlies:

 • identiteitskaart
 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 1 kleurenpasfoto met witte achtergrond
 • 28,60 €

Model 3 voor alle categorieën

(Categorie B automatische schakeling: 1 of 2 begeleiders + categorie AM, A en A < 25kw of 0,16kw/kg, C1 en C, D1 en D, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E)

Mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum of door de gemeente
 • formulier van de 'begeleider', aan te vragen bij de gemeente waar de begeleider ingeschreven is (Als dat Jette is, breng dan de identiteitskaart en het rijbewijs van de begeleider mee)
 • medische attest voor categorieën C1 en C, D1 en D, C+E, C1+E,D+E, DE
 • 28,60 €

In geval van diefstal of verlies:

 • verklaring van diefstal of verlies bij de politie
 • 28,60 €
   
Dienst Demografie
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
02.423.12.58 - 02.423.12.95
demografie@jette.irisnet.be