U bent hier: Home / Mijn gemeente / Mandaten / Reglement mandaten leden van de OCMW-raad

Reglement mandaten leden van de OCMW-raad

Kadaster van de politieke mandaten, bezoldigingen en voordelen van de leden van het OCMW van Jette voor het jaar 2016.

Bezoldigingen, voordelen van allerlei aard en representatiekosten betaald in 2016 :

Klik hier voor de mandaten van de OCMW-raadsleden

Voorzitster van het OCMW :

  • Representatiekosten : 1.000 €

Overwegende dat de representatiekosten a posteriori terugbetaald worden op voorlegging van een bewijsstuk met de volledige informatie betreffende het bedrag van de uitgave en de verantwoording ervan;

De volgende uitgaven mogen als representatiekosten van de Voorzitter in rekening worden gebracht in de zin van de ordonnantie van 12/01/2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen:

  • de kosten voor restaurantbezoeken ingediend door de Voorzitster voor de bespreking van een dossier dat onder haar bevoegdheid valt;
  • de kosten ingediend door de Voorzitster voor een prijsuitreiking in het kader van een niet- gemeentelijke organisatie, met betrekking tot haar functie;
  • de kosten voor de aankoop van bloemen en/of geschenken die in het kader van public relations geschonken worden op initiatief van de Voorzitter in het kader van een niet-gemeentelijke organisatie, met betrekking tot haar functie.
  • GSM kosten : 50 €/maand (hetzij 600€/jaar)
  • Internetverbinding : 536,50 €
  • Andere mandaten.

Raadsleden van OCMW :

 
Privacy

Privacy